Comerț

Intrarea pe piață decorațiunilor din ROMÂNIA (2006)

Provocări
Transformarea decorațiunilor, un produs specific târgurilor handmade, în articole regăsite în majoritatea magazinelor din țară.

Extindere
De la magazine de cartier, la rețele de carte și cadouri, hypermarketuri și DYI, cash&carry și de proximitate, magazine de suverniruri.

Producție

Trecere de la revânzător la producător (2014)

Investiție în oameni, know-how și infrastructură.

Dezvoltare

În prezent

Calitate
Colaborări de durată cu furnizori europeni de materie primă.
Colectiv de sticlari și pictori cu peste 20 ani de experiență.
Respectarea rigorilor solicitate de către clienții interni și externi.

Creșterea volumului de producție
Investiție în forță de muncă specializată.
Elaborare de norme interne cu rol de eficientizare a procesului de producție.

Piețele externe: o nouă direcție
Prezența la târguri specializate: Frankfurt.
Export în USA, Germania, Anglia, Italia, Danemarca etc.